Agenda för samverkan
Vi tror på mötet mellan människor i samverkan för att motverka utanförskap & psykisk eller fysisk ohälsa!
Agenda för samverkan
Regering, SKR, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten m fl är överens om den stora utmaningen!
Agenda för samverkan
Utredning på utredning, handlingsplan på handlingsplan skapar ingen skillnad för medborgaren!

Välfärdens utmaning

Psykisk ohälsa förekommer hos alla samhällsgrupper och oavsett vart i livet man befinner sig, hos barn/unga/vuxna, på arbetsplatsen, i skolan, bland försörjningsstödstagare, hos ”hemmasittare”, nyanlända, pensionärer, låg/hög inkomsttagare, etc

Välfärdens vinster

Investeringen för en insats i samverkan med oss blir

billigare ur alla aspekter än vad kostnaden för att avstå blir! Låt oss samverka och tillsammans se över det

mänskliga och det samhällsekonomiska värdet.