Vår vision

Vi ska på nationell nivå bidra genom att skapa mänsklig hållbarhet för att ge rätt förutsättningar för en hållbar välfärd.