Vår verksamhetsidé

Vi vill hjälpa medborgare med psykisk och/eller fysisk ohälsa eller medborgare i riskgruppen att skapa ett funktionellt, självförsörjande och hållbart liv.