Vår mission

Vi har sett ett gap mellan marknadens parter, vanans makt är stor, ett stort behov av hjälp finns då människor faller mellan stolarna i slussen mellan sjukvård & friskvård.

Vårt uppdrag är att främja psykisk hälsa. Vi samverkar för att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

I samarbete med inom området verkande och ansvariga inom staten, kommuner, landsting, föreningar, arbetsgivare och institutioner arbeta för att främja psykisk hälsa, både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.

Ge individuellt medmänskligt stöd för att främja den psykiska hälsan.

Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande.