Upplägg

Inledande samtal

Vi börjar med ett inledande samtal där du/ni presenterar dig/er själv och det du/ni behöver hjälp och stöd med. Därefter berättar jag kort om mig och terapin för att sedan tillsammans gå igenom hur ett fortsatt samarbete skulle kunna se ut. Förslagsvis ses vi en gång per vecka/varannan vecka.

Bedömningssamtal

Här identifierar vi utmaningar och möjligheter genom klargörande samtal. Psykologiska formulär kommer att användas löpande i processen. Diagnos klargöres.

Behandlingssamtal

Tillsammans ringar vi in områden som du upplever som problematiska och som du skulle vilja hantera på ett annorlunda sätt. Utifrån det undersöker vi tillsammans hur du hanterar, tänker och känner i dessa situationer för att på så sätt hitta nya strategier och möjliggöra hjälpsamma förändringar.

Mellan samtalen arbetar du med hemuppgifter, som vi tillsammans kommer överens om. Hemuppgiften är ett sätt att hålla i gång terapin mellan samtalen och på så sätt blir behandlingen mer effektiv.

Avslutssamtal

Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att du ska kunna bibehålla de framsteg som gjorts samt jobba vidare på egen hand.