Skapandets konst

För att frigöra spänningar behöves ibland andra kreativa aktiviteter där du får skapa kanske på nya sätt, såsom t ex. sjunga, dansa, måla, dreja, spela teater, djur & natur mm.

Skapandet kräver mod och är inte en syssla bland andra. Det är emotionell hälsa i dess högsta form. Motorik, kognitiva förmågor, socialt samspel, emotionell utveckling, kreativitet är några av färdigheterna som utvecklas.