Lediga tjänster

Vi VÄXER och söker fler engagerade och kompetenta Tränare/Instruktörer/Partners för att hjälpa till att skapa hållbara medborgare!

Vår verksamhetsidé:
Vi vill hjälpa medborgare med psykisk och/eller fysisk ohälsa eller medborgare i riskgruppen att skapa ett funktionellt, självförsörjande och hållbart liv.

Vår värdegrund:
Våra värderingar utgår från alla människors lika värde, rätt till ett värdigt liv samt rätt till ett liv utan diskriminering, utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), nationalitet, eller utifrån en individs eller grupps psykiska hälsa.
Vi behandlar varandra och människor i vår omvärld med största respekt: vi är inkännande, icke-dömande och ödmjuka i vårt bemötande. Vi lyssnar till varandra och har ett tillåtande förhållningssätt.

  • Vi vill finna balans
  • Vi vill skapa glädje
  • Vi vill vara professionella

Vår tjänst Holistisk Träning:
Tjänsten syftar till att träna medborgare på helheten i att skapa skillnad till ett funktionellt och hållbart liv som bibehålls även efter genomförandet. Schemalagd träning innefattande av sex byggstenar, fysisk aktivet, kost, kommunikation & relation, mindfulness, yoga & meditation, KBT samt skapandets konst. Variationer på scheman finns utifrån målgruppens behov. Allt från grundschema måndag-torsdag, kl. 08.30-15.00 i 12 v till 2 h/dag och 3 dagar/v i 24-36 v.

Vi söker:
Dig som har hög kompetens och stort engagemang inom en eller flera av våra sex byggstenar för tjänsten Holistisk Träning:

  • Fysisk aktivet
  • Kost
  • Kommunikation & relation
  • Mindfulness, yoga & meditation
  • KBT
  • Skapandets konst

Passion som din inre drivkraft för att hjälpa är en viktig ingrediens för att lyckas med detta uppdraget.

Ditt ansvar och din uppgift:
Du tränar deltagarna med fokus på just träna i varje ovan nämnda byggsten där du har din kompetens. Du har som Tränare även möjlighet att påverka innehållet inom ditt kompetensområde. Vi är till för deltagarna och ditt bemötande och din kompetens säkerställer högsta kvalitet.

Du redogör i din ansökan, din utbildning och erfarenhet separat inom varje byggsten och inom vilken byggsten du anser dig kunna bidra.
Du anger den sysselsättningsgrad du är intresserad av och det geografiska området i Sverige du kan verka inom.
Du ansöker på info@holistiskhalsa.com. Eventuella frågor till info@holistiskhalsa.com alt. Tommy Magnusson 076-350 8994. Urval sker löpande.
Se mer på www.holistiskhalsa.com

Aktuellt

Hej, hur mår du? Läs mer
Holistisk träning produktblad Läs mer