Kommunikation & Relation

För att goda relationer är en central del i människors liv och välbefinnande och god kommunikation främjar goda relationer och ökat välbefinnande, det stärker såväl individ som grupp. En förutsättning för umgänge med sig själv och andra är att kunna prata på ett sätt som skapar tillit.

Vi tränar i klarspråk och bemötande.

Hur deltagarna kan tänka och uttrycka sig för att lättare...

... förstå och nå andra.
... förebygga och lösa mellanmänskliga problem.
... skapa givande samtal och möten, i yrkeslivet och i nära relationer.


Träning baserad på vardagsnära exempel utifrån målgruppens dilemma.

  1. Observation – Det vi kan uppfatta att andra säger och gör utan att kritisera det.
  2. Känner – Vad det väcker för känslor.
  3. Behov - De behov vi har som inte blir tillgodosedda.
  4. Önskemål - Det vi önskar av den andra i just detta ögonblick.

Vi utgår bl a ifrån:

  • Marshall Rosenberg
  • Eckart Tolle