Holistisk Träning

Våra teman vilar på evidens och kända teorier

Under respektive tema ser du vilken evidens vi utgår ifrån. Du kommer att få deltagarmaterial för att kunna fortsätta i den riktningen som passar just dig.

Interaktion

Alla teman genomsyras av interaktion mellan deltagare och tränare.

Tränare från verkligheten

Alla våra Tränare är yrkesverksamma inom sina ämnesområden. Detta ger vår träning en värdefull koppling till omvärlden samtidigt som det garanterar att innehållet är relevant och aktuellt.

Ladda ned intresseanmälan - Holistisk Träning!

Systematisk kvalitetsuppföljning sker dagligen via forskare:

Vi har en forskare knuten till oss från Lunds Universitet som följer deltagarna mot kontrollgrupp innan, under och efter.

Systematisk kvalitetsuppföljning sker dagligen via app

Genom app mäter, visualiserar och analyserar vi utveckling på enskild deltagarnivå. Detta hjälper deltagaren till ökad självreflektion och självledarskap för bättre hållbar hälsa.

Gruppen och tränarna får stöd till bättre dialog och samverkan kring hälsa; vad är bra, vad måste utvecklas och var finns bäst utvecklingspotential? Baserat på gruppdialog får deltagaren ett kraftfullt stöd till egen hälsoutveckling. Du som uppdragsgivare/remitant får veckovis en graf på utfallet.

Schemaläggning

Schemat beror på deltagarens och gruppens förutsättningar. En stark strävan är så individanpassat det bara är möjligt. Schemats innehåll med våra sex byggstenar finns hela tiden, men beroende på deltagarens och gruppens utveckling så bör/kan frekvensen och upplägg varieras över tid. Vi är här för dig som individ. Här visar vi ett grundschema med flexibilitet:

KlockslagMåndagTisdagOnsdagTorsdag

08.30-09.30

KBT

Fysisk aktivitet

Kommunikation & relation

KBT

09.40-11.40

Mål & motivation

Mindfulness, yoga & meditation

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

11.40-12.40

Lunch

Lunch

LunchLunch

12.40-13.40

Fysisk aktivitet

Kost

Kommunikation & relation

Kost

13.45-15.00

Mindfulness, yoga & meditation

Kost

Kommunikation & relation

Kost

Ovan är ett grundschema, en mängd olika variationer finns t ex: enbart 2 h/dag, enbart 1 dag/vecka, enbart f m/ em, enbart helg/kväll etc.

Processinnehåll

Anmälan

Urval

Antagningsbesked

Uppstartsmöte

Schema

Kvalitetsuppföljning

Avslutsdag

Kundrapport

Kvalitetsuppföljning