Holistisk Träning

Våra teman vilar på evidens och kända teorier

Under respektive tema ser du vilken evidens vi utgår ifrån. Du kommer att få deltagarmaterial för att kunna fortsätta i den riktningen som passar just dig.

Interaktion

Alla teman genomsyras av interaktion mellan deltagare och tränare.

Tränare från verkligheten

Alla våra Tränare är yrkesverksamma inom sina ämnesområden. Detta ger vår träning en värdefull koppling till omvärlden samtidigt som det garanterar att innehållet är relevant och aktuellt.

Schemaläggning

Heltid innebär måndag-torsdag kl.08.30-15.00.
Halvtid innebär ca fm alternativt em måndag-fredag.
Deltid innebär ca 1 dag/vecka alternativt fredag-lördag.
Samtliga scheman innebär att du har tid över varje vecka till för dig andra viktiga uppgifter.

SysselsättningsgradOmfattning
Heltid 100%12 v
Halvtid 50%24 v
Deltid 25 %48 v

Processinnehåll

Anmälan

Urval

Antagningsbesked

Uppstartsmöte

Schema

Kvalitetsuppföljning

Avslutsdag

Kundrapport

Kvalitetsuppföljning