Handledning

Handledning, både individuell och i grupp till privatpersoner och företag. Handledning är en effektiv metod på olika nivåer oavsett om det är av professionell eller privat karaktär.

I handledning ges tillfälle att reflektera och uttrycka samt bearbeta det som kanske inte får så mycket tid eller plats i det löpande arbetet och på arbetsplatsen. För oss är handledning tillfällen för arbetsgrupper att utvecklas genom tid för eftertanke utan ett syfte att fatta snabba beslut.

Vi möter ibland svårigheter och dilemman i vårt arbete och handledning kan hjälpa till med att öka förståelsen och utveckla dig som person och en del i arbetsgruppen. Gruppens ansvar tillsammans med oss, är att reflektera över den egna processen i arbetet. Vi skapar perspektiv utan rätts/felpatos.

Handledning för medarbetare

Många anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter.

Handledning för chefer

Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.