GDPR

Så här hanterar Holistisk hälsa i Sverige AB dina personuppgifter. För oss är våra kunders integritet av yttersta vikt. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av uppgifter

Dina personliga uppgifter får vi endast tillgång till om du har anmält dig till en aktivitet vi har arrangerat. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för den aktuella aktiviteten. De uppgifter vi kan samla in i vårt CRM-system är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), fakturauppgift, organisationsnummer, och information som kan vara relevant för den aktuella kommunikationen oss emellan. Det är vi som är ansvariga för dessa uppgifter.

Hur dina uppgifter används.

Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna genomföra våra uppdrag och till vår redovisning. Uppgifterna används främst i samband med uppdrag du anmält dig till. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyheter några gånger per år. Vill du inte fortsätta få denna information, maila oss på info@holistiskhalsa.com.

Spridning av personuppgifter

Vi sprider självklart inte dina uppgifter utan ditt eget godkännande. Vi säljer aldrig eller sprider aldrig personuppgifter av kommersiell anledning. Enda gången vi eventuellt delar dina personuppgifter (och då alltid med ditt samtycke) är för att öka kontakten mellan dig och andra deltagare som deltar på samma aktivitet.

Dina rättigheter

Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt ta bort dem. Kontakta oss på info@holistiskhalsa.com om du har några frågor.