Fysisk Aktivitet

Vi människor är gjorda för att röra på oss mycket varje dag. Tyvärr ser det inte ut så idag i vårt moderna sätt att leva. Många sitter stilla många timmar varje dag. Stilla hela dagen på jobbet, sen sitter i bilen på vägen hem. Sen soffan hemma på kvällen. Stillasittandet ökar och övervikt, depression, smärta, högt blodtryck, rubbade blodfetter och diabetes 2. Detta är några av sjukdomarna som ökar. År 1985 hade vi 30 miljoner i världen som hade diabetes, år 2013 382 miljoner och fortsätter det så här så kommer vi att sluta på över 500 miljoner om bara några år.

Vi behöver göra något. Med fysisk aktivitet blir vi piggare, gladare och starkare både psykiskt och fysiskt. Våra må bra hormoner utsöndras och vi blir lugna och nöjda. Med fysisk aktivitet får vi direkt bättre koncentrationsförmåga och vår inlärning blir bättre.

Nu kan forskarna bevisa att vårt minnescenter blir större eller behåller sin storlek med träning, rörelse. Fysisk aktivitet är en väldigt bra medicin mot t ex ångest & depression, kanske den bästa! Vi hanterar stress bättre. Vi sover bättre. Vi får jämnare blodsocker mm.

Våra deltagare kommer att få prova på många olika sorters träning, rörelse såsom promenad, padel, simning, vattenpilates, jogging, styrketräning, konditionsträning, funktionell träning, yoga, yinyoga, nia, badminton, golf mm.

Allting börjar på en enkel nivå med anpassning för att passa alla. Med duktiga instruktörer som alltid kan ge alternativ. Och få alla deltagare att växa och utmanas på sin nivå. För att det är grunden i mycket. Vi blir piggare, gladare, friskare, gör bättre val, får bättre självförtroende osv.

Signalsubstansen serotonin bildas i hjärnan och skapar emotionell balans.

BDNF bildas = hjärnans mirakelmedel. Och nyproduktion av hjärnceller. (ny forskning) . BDNF fungerar som ett ”hjärngödsel” och hjälper nervceller att växa och överleva och stärker synapser (kopplingarna) mellan nervceller.

BDNF: brain-derived neurotrophic factor
Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. För att minska sjukdomsbördan kopplad till fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor behöver fler vara regelbundet fysiskt aktiva och minska på stillasittandet, samt äta mer hälsosamt.

Vi utgå bl a ifrån:

  • FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling).
  • Evidensbaserad kunskapsbas.
  • En fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd.
  • Fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen.