Hälsoekonomisk utvärdering

Utvärdering genomförs av extern part via forskare från Lunds Universitet.

Metod, medborgare och köparens effekt kommer att granskas och utvärderas ur såväl ett samhälles som ur ett individuellt perspektiv.

Ny jfb gammal Lägre effektLika effektHögre effekt
Lägre kostnad
Lika kostnad
Högre kostnad